INTRODUCCIÓ

La seva privadesa és important per a nosaltres, així que, mitjançant aquest document, us expliquem quines dades recollim dels usuaris, com les utilitzem i per a què, entre altres indicacions.

Per a la vostra informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai no la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai no utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, haurà de llegir atentament aquesta Política de privadesa de manera regular, i sempre que introduïu les vostres dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions ja que el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i és suficient la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Identitat: Fernández Advocats (també el prestador)

NIF: 47784969P

Adreça postal: C/ Pau Casals 1 Local 3, 08740, Sant Andreu de la Barca, Barcelona

Correu electrònic: igorfernandez@icasf.net

Fernández Advocats, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES, QUINES DADES RECABEM i LA SEVA FINALITAT:

Les dades que recollim, la manera com les obtenim i la finalitat del tractament és la següent:

Formulari de contacte:

Dades requerides: nom, mail

Finalitat: per respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari

Legitimació: consentiment de l’usuari

Dur a terme la relació contractual i les gestions administratives, fiscals i comptables anàlogues i que siguin necessàries virtut de la legislació vigent

Dades requerides: nom i cognoms, telèfon, adreça, DNI, email, signatura

Finalitat: dur a terme la gestió comercial fiscal i administrativa interna

Legitimació: Consentiment de l’interessat i relació contractual

Les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Fernández Advocats

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” al mail ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, Fernández Advocats no fa pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altre fi de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem les vostres dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES:

Fernández Advocats únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

La informació que ens proporcioneu a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de Fernández Advocats, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l’entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

Així mateix, el prestador utilitza determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de lactivitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES:

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant de Fernández Advocats presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a igorfernandez@icasf.net, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS ”.

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, per tal de limitar-ne el futur tractament, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a linteressat, perquè aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privadesa és el castellà. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Fernández Advocats es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Fernández Advocats en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas no té caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Fernández Advocats amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Barcelona.