Fernández Advocats

Fernández Advocats

Som el primer bufet d'advocats de Sant Andreu de la Barca

El Bufet Fernández Advocats va ser fundat, el 1979, per Desiderio Fernández Martínez i està actualment dirigit pel seu fill, Igor Fernández Barceló. El bufet està especialitzat en varies disciplines jurídiques entre les que destaquen el dret civil en matèria de reclamació d’indemnitzacions en concepte de responsabilitat contractual i extra contractual, divorcis i procediments de guarda i custodia, desnonaments, acusació i defensa en processos penals per delictes i declaracions, requeriments i recursos de l’ Impost sobre la Renda de Persones Físiques.

Igor Fernández Barceló
Lletrat nº 2238 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat

COMPROMÍS

PERSEVERANÇA

COMUNICACIÓ

Aquestes són les veritables especialitats jurídiques per les quals destaca el funcionament del nostre despatx d’advocats, que actualment està oferint la tramitació de procediments de divorci i de guarda i custodia de mutu acord de forma àgil i econòmica a fi i efecte de poder garantir la defensa de tots els ciutadans i estendre-la també a aquelles persones més desafavorides.

Tots aquest motius fan del bufet Fernández Advocats un despatx d’advocats accessible a totes aquelles persones que requereixen ser defensades en l’ampli espectre que comprèn el dret, tant en relació a actuacions extrajudicials com en actuacions que requereixin de l’exercici de la professió davant dels Tribunals de justícia.

Procurem dur a terme els nostres serveis amb la màxima professionalitat i confidencialitat, amb una atenció personalitzada de qualitat i individualitzada al cas concret, adaptant la nostra labor a les necessitats de cada client.

Divorci de mutu acord

Fernández Advocats ofereix actualment la possibilitat de divorciar-se de mutu acord per un preu total de 1.100€. El procediment inclou atenció personalitzada, la configuració del conveni regulador i de la demanda de divorci, així com les despeses de procurador, per tant, tots els tràmits necessaris per obtindre una sentència de divorci amb un contingut equilibrat a les pretensions d’ambdós cònjuges.

Serveis jurídics

Dret de Família

Dret de Successions

Dret Fiscal

Dret Penal

Dret Immobiliari

Dret Processal Civil

Contacta amb nosaltres

ens trobaràs a:

el nostre horari d'atenció és: