Fernandez Advocats

Els nostres serveis jurídics


Dret de Família

Separacions
Divorcis
Divorci de mutu acord


Dret de Successions

Testaments
Herències


Dret Fiscal

Declaracions IRPF
Autònoms


Dret Penal


Dret Laboral i de la Seguretat Social

Acomiadaments
Reclamacions de salaris
Incapacitats i invalideses


Dret Immobiliari

Contractes de lloguer
Contractes de compravenda
Desnonaments


Dret Processal Civil

Assegurances
Accidents
Reclamacions de quantitat